Pranešimas

2022-09-08 07:40

Dokumento numeris:A320-99/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-210608-00915 ir Administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis, Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato, Sietyno g. 24, Vilniuje, statybos projektu Nr. AT-19A-1498, šalinti statybos darbų zonoje augančius saugotinus želdinius – 9 vnt. (8 vnt. – beržas (13, 21, 14, 15, 18, 17, 12, 12 cm skersmens), 1 vnt. – pušis (12 cm skersmens).

Sietyno g. 24,


Dokumentai: