Pranešimas

2022-09-08 07:42

Dokumento numeris:A320-100/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis privažiavimo kelio ties šiaurine žemės sklypo L. Asanavičiūtės g. 1H, Vilniuje riba, statybos projektu Nr. 313-107-TP, šalinti statybos darbų zonoje augančius saugotinus želdinius – 4 vnt. (Beržas karpotasis - 2 vnt. (20, 18 cm skersmens), Pušis paprastoji - 2 vnt. (16, 25 cm skersmens)).

L. Asanavičiūtės g. 1H,


Dokumentai: