Pranešimas

2022-09-07 09:01

Dokumento numeris:A320-98/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220203-00092 ir Administracinio pastato, Kernavės g. 86, Vilniuje, statybos projektu Nr. CP 20/05, šalinti statybos darbų zonoje augančius 2 paprastuosius klevus 20 cm ir 21 cm skersmens.

Kernavės g. 86, žemės skl. kad. Nr. 0101/0022:266,


Dokumentai: