Pranešimas

2022-09-05 12:10

Dokumento numeris:A320-97/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-171030-01762 ir Mokslo paskirties pastato Žaliųjų Ežerų g. 2, Vilniuje statybos projektu Nr. 14107, šalinti statybos darbų zonoje augančius saugotinus želdinius - 12 vnt. – (10 vnt. klevas (24, 18, 26, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 13 cm skersmens, 2 vnt. ąžuolas (12, 12 cm skersmens)).

Žaliųjų ežerų g. 2,


Dokumentai: