Pranešimas

2022-08-24 14:49

Dokumento numeris:A320-90/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-220718-00825 ir Vienbučio gyvenamojo namo S. Šilingo g. 77, Vilnius, statybos projektu Nr. PART1-2021–TDP, šalinti statybos darbų zonoje augančius – 4 vnt. (Beržas karpotasis - 2 vnt. (68, 26 cm skersmens), ąžuolas – 1 vnt. (22 cm skersmens), paprastasis klevas – 1 vnt. (23 cm skersmens)).

Šilingo g. 77,


Dokumentai: