Pranešimas

2022-09-21 14:18

Dokumento numeris:A320-106/22(2.3.1.46E-MTA)
Vadovaujantis Viešbučio paskirties pastato Dariaus ir Girėno g. 23, Vilniuje rekonstravimo projekto sprendiniais šalinti statybos darbų zonoje esančius 19 vnt. želdinių (1 vnt. baltasis gluosnis (75 cm skersmens), 3 vnt. paprastoji pušis (30, 21, 37 cm skersmens), 2 vnt. paprastoji eglė (26, 39 cm skersmens), 3 vnt. mažalapė liepa (29, 28, 25 cm skersmens), 6 vnt. paprastasis kaštonas (24, 23, 28, 20, 36, 43 cm skersmens), 3 vnt. paprastasis klevas (23, 27, 48 cm skersmens).

Dariaus ir Girėno g. 23,


Dokumentai: