Pranešimas

2022-11-16 08:52

Dokumento numeris:A320-133/22(2.3.1.20-MTA)
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-221014-01211 ir Savitarnos automobilių plovyklos, Ukmergės g. 212B, Vilniuje, statybos projektu šalinti statybos darbų zonoje esančius 7 vnt. želdinių (3 vnt. mažalapė liepa (28, 26, 41 cm skersmens), 4 vnt. paprastasis klevas (39, 46, 50, 37 cm skersmens).

Ukmergės g. 212B,


Dokumentai: