Pranešimas

2022-11-17 16:46

Dokumento numeris:A320-136/22(2.3.1.45-MTA)
Šalinti kapavietėje augančią, plytelės ir kitus kapavietės elementus gadinančią, 33 cm skersmens pušį.

Sudervės kapinės, 21 sektorius, Kurčevskių šeimos kapavietė,


Dokumentai: