Duomenų naujienos - 2016 m. kovas

Pabandysime kas mėnesį surinkti ir pateikti visas nedideles atvirų duomenų naujienas.

O kad deramai patraukti jūsų dėmesį, pradedam nuo komandiruočių vizualizacijos: http://atviras.vilnius.lt/komandiruotes

Kur kas ir kada skrido (ar važiavo) - vaizdžiai. Žinoma, gaila, kad negalime automatiškai pasiimti informacijos apie kiekvienos komandiruotės sąnaudas. Tai būtų ypač įdomu, bet kol kas kaštams apskaityti būtų reikalingas rankinis darbas.

https://github.com/vilnius/grinda - Grindos avarinė tarnyba kaupia savo duomenis sistemoje. Kol kas iškėlėme kelioliką ataskaitų, kaip tokie duomenys atrodo. Balandžio 11 dieną kalbėsime su sistemos tiekėjais, dėl galimybės šių ir kitų duomenų iš sistemos išvedimą automatizuoti.

http://gis.opendata.lt/datasets?q=transportas - į geografinių atvirų duomenų portalą sukėlėme sluoksnius susijusius su viešuoju transportu, juos pateikė SĮ "Susisiekimo paslaugos".

https://github.com/vilnius/mazosvertespirkimai/tree/master/data_2015 - atnaujinome mažos vertės viešųjų pirkimų duomenis už praeitus metus. Per šiuos metus turėtume bent dalį šio darbo automatizuoti, mat bus išbandoma nauja viešųjų pirkimų centralizavimo ir skaitmenizavimo sistema.

https://github.com/vilnius/transportas/tree/master/data/eismoivykiai - atvėrėme policijos pateikiamus duomenis apie eismo įvykius Vilniaus mieste. Juos ant žemėlapio sudėjo Eduardas Kriščiūnas https://kedas.cartodb.com/viz/3796a868-e9d2-11e5-aa49-0e31c9be1b51/public_map - šiuo savo veiksmu praktiškai pagamino juodųjų dėmių žemėlapį, kuris nors ir griežtai neatitinka šio termino keliamų reikalavimų, bet yra pakankamas identifikuojant problemines vietas.

http://atviras.vilnius.lt/eismo-situacijos - pradėjome kaupti įvairias mieste nutinkančias eismo situacijas, pagrinde mašinų spūstis. Ši informacija buvo kaupiami ir ligšiol, bet tai buvo daroma į excelius. Siekiant sukaupti istoriją ir gebėti palyginti, sukūrėme tam kaupimui sistemą, bet administracinio darbo nuo to nepadaugėjo. Norintiems pagriebti duomenis: http://atviras.vilnius.lt/kamsciai_ws.php. Artimiausioje ateityje planuojame padirbėti su šių duomenų vizualizacija.

http://atviras.vilnius.lt/susitikimu-protokolai - pridėjome kelias naujas sritis. Artimiausioje ateityje - komitetų posėdžių darbotvarkės ir protokolai.

http://www.vilnius.lt/isoreirenginiai/ - išvedėme visus mūsų registruojamus renginius. Greitu metu pateiksime web servisą šių duomenų atidavimui.

https://github.com/vilnius/traffic - pagaliau pradėjome analizuoti mieste veikiančios Siemens šviesaforų sistemos daviklius ir panašu, kad net gaunam vertingų rezultatų: https://vabalas.shinyapps.io/traffic_logger_app/ - žinoma, projektas dar labai ankstyvoje stadijoje, bet tikimės iš jo ištraukti daug grynų duomenų apie parinį automobilių kiekį vienoje ar kitoje miesto vietoje.

https://github.com/vilnius/mokiniai - atvėrėme duomenis apie moksleivius besimokančius Vilniaus mokyklose.

Posted in Duomenų naujienos onApr 09, 2016