Informacija apie medžių kirtimą ir sodinimą

Parengėme viešai pateikiamą ir pildomą lentelę, kurioje yra informacija apie išduodamus medžių kirtimo leidimus ir kur medžiai yra atsodinami.

Su ja galite susipažinti čia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nn2MwqO_XB6XGTuTJb_3-5NWD2x-RrCldGVCM2nkTf8/edit

Prie pirmojo lentelės lapo priėjimą turi savivaldybės darbuotojai, kurie išduoda leidimus ir parenka kur medžiai gali būti atsodinami.

Antrame lentelės lape yra vieta jūsų pasiūlymams - galite paprašyti leidimo redaguoti ir įrašyti savo pasiūlymą, kurį peržiūrėsime ir pamėginsime rasti būdų išpildyti (arba pateiksime paaiškinimą, kodėl to padaryti nepavyks).

Paprašyti redagavimo teisės galite čia:

Lentelėje yra laukas pavadinimu "atkuriamoji vertė, eur", kuris reiškia sumą pinigų, kurią savivaldybė gauna už nukirstus medžius. Ši suma apskaičiuojam remiantis šiuo LR Aplinkos ministro įsakymu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E1C4FF61B04/iosEyIakQe

Trumpai išdėstysiu įsakymo panaudojimo principą. Medžių rūšys turi nustatytas skersmens vieno centimetro kainas, pvz. beržas - 6 eurai, klevas - 9 ir t.t. Medžio skersmuo matuojamas vieno metro aukštyje. Gautas skersmuo padauginamas iš centimetro kainos. Taip suskaičiuojami visi kertami medžiai, o suma dar papildomai padauginama iš koeficiento, kuris priklauso nuo to, kur tie medžiai yra. Pvz. jeigu jie yra miesto centre, šis koeficientas lygus 3. Pateikiu pavyzdį, kad būtų lengviau orientuotis:

Posted in Bendra informacija onSep 21, 2016